Verduurzamen voor een toekomst zonder gas !

De afgelopen jaren hebben de technologische ontwikkelingen grote stappen gemaakt. Waar we in de jaren 80 nog massaal aan het gas gingen om met onze centrale verwarmingssystemen onze woningen te verwarmen, is het nieuwe tijdperk aangebroken om met duurzamere en milieuvriendelijkere oplossingen te verwarmen zoals warmtepompen. Een warmtepompsysteem (lucht/water) is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Alternatieven om van het gas af te komen of minder gas te verbruiken zijn niet altijd even milieuvriendelijk en kunnen in de toekomst minder voordelig zijn dan u vooraf verwacht. 

Grond-Bron Water/Water Warmtepompen

Grond-bron Water/Water warmtepompsystemen kennen zeer hoge investeringskosten, vergunning-/certificeringskosten en hogere onderhoudskosten. Ten opzichte van lucht/water warmtepompen hebben ze een hoger rendement en ‘gratis’ koeling. Dit hogere rendement en ‘gratis’ koeling resulteren in lagere energiekosten. Deze lagere energiekosten wegen vaak niet op tegen de hogere investering en onderhoudskosten op de levensduur van de installaties.

Palletkachels / Bio-massa ketels

Palletkachels hebben weliswaar een schonere verbranding dan andere houtkachels, ze stoten meer schadelijke stoffen uit dan bij de verbranding van gas door een HR-ketel. Een echt milieuvriendelijker alternatief voor het stoken op gas is het daardoor niet. Tevens kan er weinig invloed worden uitgeoefend op de energieprijs (houtkorrels). Eventuele milieuonvriendelijke heffingen vanuit de overheid liggen in de toekomst mogelijk op de loer.

Elektrische CV-ketels

Elektrische CV-ketels wekken door middel van een elektrisch element warmte op. Dit gebeurt met een zeer laag rendement tot maximaal 100% (1 kWh stroom = 1 kWh warmte). Ten opzichte van gas resulteert dit in een energiekostenstijging van zeker 2,8 keer! Op een gemiddelde woning (1500 m3 gas verbruik) kan dit tot wel € 2000,- aan extra energiekosten per jaar betekenen. We raden dit daarom altijd af.

Waterstof CV-ketels

Waterstof cv-ketels zitten momenteel in de ontwikkelfase. Er zijn al proefprojecten waarbij waterstof cv-ketels getest worden. De productie op grote schaal zal daardoor ook nog even op zich laten wachten. Daarbij is er nog een grote uitdaging om de waterstof in de woningen te krijgen (mogelijk via de traditionele gasleiding). De opwekking van waterstof is een 3de uitdaging waar nog veel onduidelijkheid over is. Deze ontwikkeling zal daarom nog even op zich laten wachten.

Lucht/Water Warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp heeft lagere investering- en onderhoudskosten en geen vergunning-/certificeringskosten. De energieopwekking is volledig CO2-neutraal, er vindt geen verbranding plaats, de buitenlucht word met het warmtepompprincipe ge-upgrade naar bruikbare warmte. Met een rendement tot ruim 400% (1 kWh stroom = 4 kWh warmte). Op de energieprijs (stroom) kan invloed worden uitgeoefend door zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen voor een nog beter financieel rendement van het systeem.

Voordelen & Advies

Bij verduurzaming en energiebesparing hoort uiteraard wel een investering, maar deze levert u vaak een goed rendement. Om uw woning te verwarmen met een warmtepomp dient de woning wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om een zo goed mogelijk rendement van uw systeem te behalen. In veel gevallen is een warmtepomp pas aantrekkelijk bij een nieuwbouwwoning,  woning van na 1995 of bij totaal renovatie van uw oudere woning.

Wij begeleiden u vóór en tijdens de verbouwing van uw woning om de juiste keuzes te maken voor een woning met een zo hoog mogelijk rendement en comfort!

Bekijk in onderstaande checklist of uw woning geschikt is voor een warmtepomp of welke aanpassingen vereist zijn.

Warmtepomp Checklist

Is uw woning goed geïsoleerd ? Denk aan dak, spouwmuur en vloerisolatie.

Is uw woning van vóór het jaar 1995 ? Dan is over het algemeen niet standaard of onvoldoende isolatie aangebracht. Na-isolatie van daken, spouwmuren en vloeren is een vereiste. Vergeet niet dat bij het isoleren van de woning ook een ventilatiesysteem toegepast dient te zijn voor uw eigen gezondheid. Hoe beter geïsoleerd, hoe lager het energieverbruik en hoe lager het vermogen van de warmtepomp.

Heeft u vloerverwarming als hoofdverwarming ?

Heeft uw woning nog traditionele radiatoren en/of vloerverwarming als bij-verwarming (combinatie van vloerverwarming en radiatoren in een ruimte)? Dan het is vervangen van radiatoren door vloerverwarming of laag-temperatuur-radiatoren een vereiste voor een All-Electric warmtepomp. 

Een Bivalent- of Hybride-systeem is vaak alleen interessant indien in de hoofd-vertrekken (woonkamer/keuken) vloerverwarming als hoofd-verwarming (vloerverwarming zonder radiatoren) hebben en eventueel nog een radiator in bijvertrekken (slaapkamers e.d.) zit. Indien radiatoren met een zeer lage aanvoertemperatuur (< 55 graden) de woning kunnen verwarmen bij -10 graden buitentemperatuur bestaat er nog een mogelijkheid dat Bivalent- of Hybride-systemen interessant zijn. Vaak is dit alleen van toepassing bij woningen welke al eens totaal gerenoveerd zijn in het verleden door een erkend installateur.

Wij verzorgen ook de aanleg van een vloerverwarmingsystemen welke geschikt zijn voor een warmtepompen.

Heeft u ruimte voor een warmtepomp ?

Denk bij de positie van de warmtepomp aan de benodigde ruimte in de woning (2 tot 3 keer zoveel ruimte benodigd als een cv-ketel), rondom de woning (opstelling buitenunit) en de afstand/leidingverloop van de binnen- naar de buitenunit. Denk hierbij aan eventuele geluidsaspecten voor uzelf en uw buren.

Voldoet uw woning aan bovengenoemde voorwaarden of bent u van plan aan deze voorwaarden gaan te voldoen tijdens de verbouwing van uw woning? Vul dan onderstaand aanvraagformulier volledig in voor een advies en offerteaanvraag.

Feiten en Fabels

Fabels

Een goed geïnstalleerde warmtepomp is al verkrijgbaar voor minder dan € 5000,- na aftrek van subsidie.

Dit is in de meeste situaties niet haalbaar. Voor de meest efficiëntste werking van de warmtepomp is vaak een optimalisatie van het bestaande cv-installatie benodigd. Daarbij is de prijs van de warmtepomp mede afhankelijk van het benodigde vermogen (gerelateerd aan de grote en isolatiewaarde van de woning) en of het om een hybride(combinatie met cv-ketel) of all-electric(gasloos) gaat. Een warmtepomp aanschaffen behoeft vaak een forse investering, maar dit is relatief niet duur t.o.v. de financiële voordelen die het met zich mee brengt.

Een warmtepomp zorgt voor geluidsoverlast.

Een goed installeerde warmtepomp zorgt niet voor overlast. Elke warmtepomp maakt geluid, maar een goed geïnstalleerde warmtepomp brengt geen overlast met zich mee.

Een warmtepomp verdient zichzelf terug.

Een warmtepomp verlaagd uw maandelijkse energiekosten doordat deze goedkoper energie kan opwekken als een cv-ketel. Maar echt terugverdienen is in de meeste gevallen pas tegen de tijd dat het systeem is afgeschreven. Met het gemiddelde voordeel heeft u wel een mooi financieel rendement op de investering van de warmtepomp (t.o.v. de huidige spaarrente)

Feiten

Uw woning moet goed (na-)geïsoleerd zijn

Indien u een woning van vóór 1995 heeft, dient uw vloer, gevel en dak isolatie toe te passen. Eerder is de woning ongeschikt om met een warmtepomp te verwarming.

Warmtepomp Aanvraagformulier

Heeft u bovenstaande tekst goed doorgelezen en maatregelen getroffen om een warmtepompsysteem mogelijk te maken ? Vul dan onderstaand formulier volledig in.