Verduurzamen voor een toekomst zonder gas !

De afgelopen jaren hebben de technologische ontwikkelingen grote stappen gemaakt. Waar we in de jaren 80 nog massaal aan het gas gingen om met onze centrale verwarmingssystemen onze woningen te verwarmen, is het nieuwe tijdperk aangebroken om met duurzamere en milieuvriendelijkere oplossingen te verwarmen zoals warmtepompen. Een warmtepompsysteem (lucht/water) is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Alternatieven om van het gas af te komen of minder gas te verbruiken zijn niet altijd even milieuvriendelijk en kunnen in de toekomst minder voordelig zijn dan u vooraf verwacht.

Alternatieven voor gas

Grond-Bron Water/Water Warmtepompen

Grond-bron Water/Water warmtepompsystemen kennen zeer hoge investeringskosten, vergunning-/certificeringskosten en hogere onderhoudskosten. Ten opzichte van lucht/water warmtepompen hebben ze een hoger rendement en ‘gratis’ koeling. Dit hogere rendement en ‘gratis’ koeling resulteren in lagere energiekosten. Deze lagere energiekosten wegen vaak niet op tegen de hogere investering en onderhoudskosten op de levensduur van de installaties.

Palletkachels / Bio-massa ketels

Palletkachels hebben weliswaar een schonere verbranding dan andere houtkachels, ze stoten meer schadelijke stoffen uit dan bij de verbranding van gas door een HR-ketel. Een echt milieuvriendelijker alternatief voor het stoken op gas is het daardoor niet. Tevens kan er weinig invloed worden uitgeoefend op de energieprijs (houtkorrels). Eventuele milieuonvriendelijke heffingen vanuit de overheid liggen in de toekomst mogelijk op de loer.

Elektrische CV-ketels

Elektrische CV-ketels wekken door middel van een elektrisch element warmte op. Dit gebeurt met een zeer laag rendement tot maximaal 100% (1 kWh stroom = 1 kWh warmte). Ten opzichte van gas resulteert dit in een energiekostenstijging van zeker 2,8 keer! Op een gemiddelde woning (1500 m3 gas verbruik) kan dit tot wel € 2000,- aan extra energiekosten per jaar betekenen. We raden dit daarom altijd af.

Waterstof CV-ketels

Waterstof cv-ketels zitten momenteel in de ontwikkelfase. Er zijn al proefprojecten waarbij waterstof cv-ketels getest worden. De productie op grote schaal zal daardoor ook nog even op zich laten wachten. Daarbij is er nog een grote uitdaging om de waterstof in de woningen te krijgen (mogelijk via de traditionele gasleiding). Hier zullen dan mogelijk gehele straten/wijken tegelijkertijd omgebouwd moeten worden, dat heeft ook weer financiële consequenties voor mensen met een nieuwere cv-ketel. De opwekking van waterstof is een 3de uitdaging waar nog veel uitdagingen in zijn. Deze ontwikkeling zal daarom nog even op zich laten wachten.

Lucht/Lucht Warmtepomp (airco)

Een lucht/lucht warmtepomp, in de volksmond ‘airco’ genoemd kan tegenwoordige ook voordelig verwarmen met een goed rendement. Er dient dat wel in elke te verwarmen ruimte een wandunit geplaatst worden met het benodigde opbouw leidingwerk. Vaak is de minimum capaciteit van de wandunits te groot, dat kan leiden tot comfortklachten zoals geluid, tocht/wind en warmteschommelingen. Het voordeel is dat er meteen gekoeld kan worden. Wel dient er een alternatief te moeten komen voor de warmwatervoorziening. De installatiekosten van meerdere units zijn vaak aanzienlijk omdat niet van bestaand leidingwerk gebruik gemaakt kan worden. 

Lucht/Water Warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp heeft relatief lage investering- en onderhoudskosten en geen vergunning-/certificeringskosten. De energieopwekking kan volledig CO2-neutraal i.c.m. zonnepanelen en er vindt geen verbranding van fossiele brandstoffen plaats. De buitenlucht word met het warmtepompprincipe ge-upgrade en getransformeerd naar bruikbare warmte t.b.v. de cv-installatie. Met een rendement van ongeveer 400% (1 kWh stroom = 4 kWh warmte) is dit een van de aantrekkelijkste alternatieven voor gas. Op de energieprijs (stroom) kan invloed worden uitgeoefend door zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen voor een nog beter financieel rendement van het systeem.

Voordelen & Advies

Bij verduurzaming en energiebesparing hoort uiteraard wel een investering, maar deze levert u vaak een goed rendement. Om uw woning te verwarmen met een warmtepomp dient de woning wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om een zo goed mogelijk rendement van uw systeem te behalen. In veel gevallen is een warmtepomp pas aantrekkelijk bij een nieuwbouwwoning,  woning van na 1995 of bij totaal renovatie van uw oudere woning.

Wij begeleiden u vóór en tijdens de verbouwing van uw woning om de juiste keuzes te maken voor een woning met een zo hoog mogelijk rendement en comfort!

Bekijk in onderstaande checklist of uw woning geschikt is voor een warmtepomp of welke aanpassingen vereist zijn.s

Feiten & Fabels

Een goed geïnstalleerde warmtepomp is al verkrijgbaar voor minder dan € 5000,- na aftrek van subsidie.

Dit is in de meeste situaties niet haalbaar. Voor de meest efficiëntste werking van de warmtepomp is vaak een optimalisatie van het bestaande cv-installatie benodigd. Daarbij is de prijs van de warmtepomp mede afhankelijk van het benodigde vermogen (gerelateerd aan de grote en isolatiewaarde van de woning) en of het om een hybride(combinatie met cv-ketel) of all-electric(gasloos) gaat. Een warmtepomp aanschaffen behoeft vaak een forse investering, maar dit is relatief niet duur t.o.v. de financiële voordelen die het met zich mee brengt.

Een warmtepomp zorgt voor geluidsoverlast.

Een goed installeerde warmtepomp zorgt niet voor overlast. Elke warmtepomp maakt geluid, maar een goed geïnstalleerde warmtepomp brengt geen overlast met zich mee.

Een warmtepomp verdient zichzelf terug.

Een warmtepomp verlaagd uw maandelijkse energiekosten doordat deze goedkoper energie kan opwekken als een cv-ketel. Maar echt terugverdienen is in de meeste gevallen pas tegen de tijd dat het systeem is afgeschreven. Bij hogere gasprijzen is de terugverdientijd vaak minder dan 8 jaar, maar dit is alleen als de gasprijzen hoog blijven. Met het gemiddelde voordeel heeft u wel een mooi financieel rendement op de investering van de warmtepomp (t.o.v. de huidige spaarrente)

Uw woning moet goed (na-)geïsoleerd zijn

Indien u een woning van vóór 1995 heeft, dient uw vloer, gevel en dak isolatie toe te passen. Eerder is de woning ongeschikt om met een warmtepomp te verwarming.

Warmtepomp Checklist

Is uw woning goed geïsoleerd ? Denk aan dak, spouwmuur en vloerisolatie.

Is uw woning van vóór het jaar 1995 ? Dan is over het algemeen niet standaard of onvoldoende isolatie aangebracht. Na-isolatie van daken, spouwmuren en vloeren is een vereiste. Vergeet niet dat bij het isoleren van de woning ook een ventilatiesysteem toegepast dient te zijn voor uw eigen gezondheid. Hoe beter geïsoleerd, hoe lager het energieverbruik en hoe lager het vermogen van de warmtepomp.

Heeft u vloerverwarming of laag-temperatuur-verwarming als hoofdverwarming ?

Heeft uw woning nog traditionele radiatoren en/of vloerverwarming als bij-verwarming (combinatie van vloerverwarming en radiatoren in een ruimte)? Dan het is vervangen van radiatoren door vloerverwarming of laag-temperatuur-radiatoren een vereiste voor een All-Electric warmtepomp. 

Een Bivalent- of Hybride-systeem is vaak alleen interessant indien in de hoofd-vertrekken (woonkamer/keuken) vloerverwarming als hoofd-verwarming (vloerverwarming zonder radiatoren) hebben en eventueel nog een radiator in bijvertrekken (slaapkamers e.d.) zit. 

Indien radiatoren met een zeer lage aanvoertemperatuur (< 55 graden) de woning kunnen verwarmen bij -10 graden buitentemperatuur bestaat er nog een mogelijkheid voor een All-ellectric systemen. Vaak is dit alleen van toepassing bij woningen welke al eens totaal gerenoveerd zijn in het verleden door een erkend installateur.

Let op! Het is onvoldoende om bij wijze van test de aanvoertemperatuur een winter naar 50/55 graden te zetten op uw cv-ketel. Dit wil niet zeggen dat u een laag-temperatuur-systeem heeft! 

Heeft u ruimte voor een warmtepomp ?

Denk bij de positie van de warmtepomp aan de benodigde ruimte in de woning (soms 2 tot 3 keer zoveel ruimte benodigd als een cv-ketel), rondom de woning (opstelling buitenunit) en de afstand/leidingverloop van de binnen- naar de buitenunit. Denk hierbij aan eventuele geluidsaspecten voor uzelf en uw buren.

Voldoet uw woning aan bovengenoemde voorwaarden of bent u van plan aan deze voorwaarden gaan te voldoen tijdens de verbouwing van uw woning? Vul dan onderstaand aanvraagformulier volledig in voor een advies en offerteaanvraag.

Warmtepompvarianten

Hybride/Bivalente Warmtepompsystemen

Een hybride/bivalente warmtepompsysteem is een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. De warmwatervoorziening wordt volledig door de combi-ketel voorzien. De warmtepomp zal zo veel mogelijk van de benodigde warmte voor de verwarming voorzien. Bij lagere buitentemperaturen zal de cv-ketel meewerken of de verwarming volledig overnemen. Dit is afhankelijk van de benodigde aanvoertemperatuur hoogte en het benodigde verwarmingsvermogen voor de woning en opgestelde vermogen van de warmtepomp. Bij oudere woningen met radiatorverwarming kan deze bijdrage tegen vallen (gasbesparing < 50%). Bij nieuwere of goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming in hoofdvertrekken is dit een aantrekkelijke optie (gasbesparing tussen de 60-90%). Mogelijk dienen overige ruimtes met radiatoren nog bijverwarmd te worden met een alternatieve verwarming indien de lage aanvoertemperatuur ontoereikend is voor de warmtevraag in bepaalde ruimtes.

Hybride/Bivalente Warmtepompsystemen + voorbereiding voor all-electric

Soms zijn woningen in de nabije toekomst geschikt voor een all-electric warmtepompsysteem. maar is dit momenteel nog niet zo i.v.m. toekomstige verbouwingsplannen of financiële aspecten. Dan kan geadviseerd worden om van een all-electric warmtepomp een hybride warmtepompsysteem te maken voor de verwarming van de woning. Dit kan voor ook met de bestaande cv-ketel. In de toekomst kan dan een boiler worden toegevoegd en de cv-ketel verwijderd om de overstap te maken naar een all-electric wamtepompsyteem.

All-electric Warmtepompsystemen

Indien een woning goed geïsoleerd is en volledig beschikt voer laag temperatuur verwarming (vloerverwarming of laagtemperatuur convectoren) kan volledig van het gas af gegaan worden. De warmtepomp en een boiler zorgen dan voor de volledige verwarming- en warmwatervoorziening van de woning. In uitzonderlijke gevallen kan een een hoog-temperatuur-warmtepomp worden toegepast welke aanvoertemperaturen van 60 tot 75 kan bereiken voor het volledig verwarmen van de woning.

Warmtepomp Aanvraagformulier

Heeft u bovenstaande tekst goed doorgelezen en maatregelen getroffen om een warmtepompsysteem mogelijk te maken ? Vul dan onderstaand formulier volledig in.